Okresowe szkolenia bhp dla pracowników fizycznych – co warto o nich wiedzieć

Okresowe szkolenie bhp jest obowiązkowe i bardzo ważne nie tylko dla pracowników fizycznych, ale także ich przełożonych. Za pomocą kursu łatwo przypomnisz sobie o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem na terenie zakładu, o których już zapomniałeś.

Okresowe szkolenie bhp dla robotników – jaką tematykę obejmuje?

Okresowe szkolenie bhp dla osób pracujących fizycznie powinno obejmować zagadnienia wymienione poniżej.

  • Podstawowe ustawy oraz rozporządzenia w sprawie bhp obowiązujące na danym stanowisku pracy.
  • Zagrożenia wynikające z wykonywanych procesów podczas trwania zmiany.
  • Możliwe sposoby likwidacji powyższych zagrożeń w celu ograniczenia ich oddziaływania na zespół.
  • Możliwe zmiany na stanowiskach pracy, które nie są wynikiem wewnętrznych zmian w firmie.
  • Zasady postępowania w razie zaprószenia ognia, awarii sprzętu, itp.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.
  • Przyczyny i skutki wypadków w pracy charakterystycznych dla danej branży oraz ich profilaktyka.

Kiedy pracownicy powinni odbyć okresowe szkolenie bhp?

Pracownicy fizyczni powinny powtórzyć szkolenie najpóźniej do roku pracy na określonym stanowisku. Kolejny kurs odbywa się po kolejnych 3 latach – biorą w nim udział zatrudnieni, którzy nie wykonują prac niebezpiecznych. Robotnicy obciążeni takimi zadaniami mają obowiązek cyklicznego powtarzania szkolenia okresowego przynajmniej raz w roku.

Jak wygląda okresowe szkolenie bhp dla robotników?

Najczęstszą formą szkolenia jest instruktaż, wykład lub pogadanka – kurs przebiega zgodnie z wcześniej opracowanym szczegółowym programem zajęć. Za harmonogram odpowiada instruktor – ma on również obowiązek sprawdzenia czy wszyscy uczestnicy stawili się w wyznaczonym miejscu.

Jak długo trwa okresowe szkolenie bhp dla pracowników fizycznych?

Czas trwania szkolenia określa pracodawca. Zanim jednak podejmie właściwą decyzję, powinien skonsultować się z pracownikami oraz poznać warunki pracy tych osób, które chce wysłać na kurs.

Podstawa prawna

Zasady dotyczące okresowych szkoleń bhp dla robotników znajdują się w Rozporządzeniu Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (dz. U. Z dnia 18 sierpnia 2004 r.).

Podsumowanie

Okresowe szkolenie bhp dla pracowników fizycznych jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Wiedza, która jest systematycznie aktualizowana może uchronić podwładnych od wypadku, a nawet uratować komuś życie. Nie zwlekaj więc i zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami w stosownym rozporządzeniu – być może Twoi pracownicy w najbliższym czasie będą potrzebować przeszkolenia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here