W jaki sposób środowisko gruntowo-wodne oddziałuje na pale?

W trakcie przeprowadzania robót, na pale ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Hałas, drgania, ale też środowisko wodno-gruntowe – wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę podczas planowania prac palowych i przy doborze odpowiedniej technologii do ich poprowadzenia.

Środowisko wodno-gruntowe, a trwałość pali i koszt inwestycji

Agresywne środowisko wodno-gruntowe ma ujemny wpływ na prowadzenie robót palowych przy pomocy technologii formowania pali w gruncie. Mieszanki betonowe w trakcie wiązania reagują z wodą i gruntem, co może skutkować zanieczyszczeniem wód gruntowych. Prowadzenie robót palowych przy pomocy tej technologii, jest więc szczególnie niebezpieczne w niedalekim sąsiedztwie ujęć wody pitnej. Kolejną wadą pali formowanych w gruncie, jest konieczność utylizacji odpadów. Jej koszt podnosi koszt robót, a tym samym koszty całej inwestycji.

Na trwałość tak postawionych pali ma wpływ również fakt stosunkowo niskiej elastyczności w wyborze materiału.

Pale prefabrykowane – bezpieczne dla środowiska i trwałe

W przypadku żelbetowych pali prefabrykowanych, mamy do czynienia z technologią przemieszczeniową. Pale powstają w wytwórni, gdzie istnieje możliwość wyboru ich składu materiałowego i dostosowania go do warunków panujących na konkretnym terenie, gdzie zostaną docelowo umieszczone. Pale prefabrykowane, w odróżnieniu od mieszanki betonowej, nie reagują chemicznie ze środowiskiem wodno-gruntowym, w jakim są umieszczane. Wiązanie żelazobetonu, z którego są wykonywane, odbywa się w wytwórni i po jego zakończeniu, pale są pasywne chemicznie.

Sposób pogrążania pali prefabrykowanych w gruncie, a ryzyko przebicia hydraulicznego

Pale prefabrykowane umieszczane są w gruncie w sposób praktycznie całkowicie eliminujący możliwość przebicia hydraulicznego pomiędzy różnymi warstwami wodonośnymi. W trakcie wiercenia i formowania pali w gruncie, ryzyko takiego zdarzenia jest znacznie większe, a jego skutkiem może być zalanie terenów przyległych do miejsca wykonywania robót.

Ograniczenie dewastacji otoczenia i mniejszy ruch technologiczny podczas prac

Podczas robót prowadzonych przy pomocy technologii formowania pali w gruncie powstaje znaczne zanieczyszczenie otoczenia miejsca prowadzenia robót. Udaje się go niemal całkowicie uniknąć, stosując żelbetowe pale prefabrykowane. Jest to technologia czysta i pozwalająca na znaczne ograniczenie ruchu technologicznego wokół terenu prac. Dowożenie pali może odbywać się nawet nocą, a podczas ich zagłębiania nie powstają odpady wymagające wywożenia. W przypadku formowania paliw gruncie, konieczne jest stałe zapewnienie dostaw betonu i wywóz odpadów, co powoduje zwiększony ruch w okolicy i to często w godzinach szczytu.

Pale prefabrykowane, a czas realizacji robót

Dzięki zastosowaniu żelbetowych pali prefabrykowanych, znacznie skraca się czas prowadzenia robót palowych. Tym samym skraca się czas realizacji całej budowy. Pale prefabrykowane eliminują konieczność czekania na związanie betonu, które jest konieczne w przypadku pali formowanych w gruncie. Nie ma też konieczności likwidowania zanieczyszczenia placu spowodowanego robotami.

W jakich warunkach mogą być prowadzone prace przy pomocy pali prefabrykowanych?

Żelbetowe pale prefabrykowane mogą być stosowane nie tylko w stałym gruncie. Wbijać je można również:

  • w wodzie z roboczych platform pływających,
  • w wodzie z lądu,
  • na lądzie (w gruncie) z wody.

Pale żelbetowe nadają się do zastosowania w każdym rodzaju gruntu. Co niezwykle ważne – pale nie są wrażliwe na warunki atmosferyczne i roboty przy pomocy pali prefabrykowanych można prowadzić w pełnym zakresie temperatur, w jakim mogą pracować ludzie.

Z uwagi na wymienione zalety, technologię pali prefabrykowanych stosuje się wszędzie tam, gdzie prace muszą być przeprowadzane szybko i gdzie utrudniony dostęp do terenu prowadzenia robót palowych ogranicza wzmożony ruch technologiczny, z jakim mamy do czynienia w przypadku pali formowanych w gruncie. W szczególności technologia preferowana jest w przypadku sadowienia słupów kolejowych sieci trakcyjnych.

Artykuł powstał dzięki portalu Pale-Prefabrykowane

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here